Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Wywiadownia gospodarcza

RAPORTY GOSPODARCZE

Raporty gospodarcze to profesjonalne narzędzie wspomagające procesy decyzyjne zwiększające bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz źródło informacji o partnerach handlowych, przydatne bez względu na etap współpracy. Zakres informacji jest mniejszy niż w przypadku przeprowadzenia detektywistycznego wywiadu gospodarczego, jednak są one w pełni wystarczające dla podejmowania bieżących decyzji biznesowych.

Raporty gospodarcze nie mogą być traktowane, jako rekomendacja udzielana podmiotowi, którego dotyczą, stanowią jednak niezawodne źródło wiedzy gospodarczej.

Dane zawarte w raportach umożliwiają weryfikację partnerów biznesowych poprzez pryzmat wyników finansowych analizę zadłużenia, skłonności do regulowania zobowiązań, zdarzeń prawnych dotyczących badanego podmiotu.

Korzyści:
● minimalizowanie ryzyka handlowego ● selekcja nierzetelnych partnerów handlowych ● pełniejsza kontrola rynku i zdarzeń prawnych ● ograniczenie ryzyka nietrafnych decyzji

 

Raport gospodarczy podstawowy - zakres:

● dane rejestrowe ● struktura własności ● powiązania kapitałowe ● skład zarządu ● skład rady nadzorczej ● powiązania osobowe ● bilans ● rachunek zysków i strat ● aktywa ● pasywa ● historia kapitału ● wspólnicy ● obecność podmiotu w rejestrach długów ● aktywa ● pasywa ● ogólna ocena ●

Koszty usługi:
● raporty zlecane pojedynczo: 120,00 zł netto, termin realizacji - 1 dzień 
● dla podmiotów mających podpisaną umowę na świadczenie usług windykacyjnych w godzinach 8:00 – 18:00 – trzy godziny, cena 60,00 zł netto

Raport gospodarczy rozszerzony - zakres:

● dane rejestrowe ● struktura własności ● powiązania kapitałowe ● skład zarządu ● skład rady nadzorczej ● powiązania osobowe ● bilans ● rachunek zysków i strat ● aktywa ● pasywa ● historia kapitału ● wspólnicy ● obecność podmiotu w rejestrach długów ● obecność osób zarządzających w rejestrach długów ● pełne dane finansowe ● struktura kapitału ● informacja o zarządzie ● dane meldunkowe członków zarządu ● majątek członków zarządu ● powiązania osobowe członków zarządu (funkcje w innych spółkach) ● powiązania kapitałowe członków zarządu (udziały w innych spółkach) ● opinie branżowe o podmiocie ● opinie branżowe o członkach zarządu ● szczegółowa ocena ●

Koszty usługi:
● raporty zlecane pojedynczo: 600,00 zł netto, termin realizacji - 3 dni,
● dla podmiotów mających podpisaną umowę na świadczenie usług windykacyjnych w godzinach 8:00 – 18:00 – 2 dni, cena 150,00 zł nettoPliki do pobrania (format PDF):

1. Zamówienie raportu podstawowego. Pobierz .PDF
2. Zamówienie raportu rozszerzonego. Pobierz .PDF
3. Zamówienie wywiadu gospodarczego. Pobierz .PDF


BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top